EMAAR KULLANICI ve HİZMET SÖZLEŞMESİ 
 
EMAAR web sitesini, mobil uygulamasını, herhangi bir içeriğini veya bunlarla bağlantılı yahut bundan ayrık şekilde kullanılabilen her nevi EMAAR yazılımını/yazılımlarını, mobil uygulamasını/uygulamalarını kullanarak yahut bunlar aracılığıyla EMAAR’ın sözleşmesel şekilde işbirliği içinde olduğu ve tarafınıza tamamen veya kısmen birlikte hizmet sunduğu üçüncü kişi veya kurumlara ait web siteleri, uygulamaları veya işlem ara yüzlerine bu web sitesi üzerinden erişim sağlamanız, EMAAR web sitesini/sitelerini veya diğer platformu/platformları (birlikte “Platformlar”) ziyaret ederek buradaki EMAAR’ya ait ürün veya hizmetleri, bunlara dair her nevi bağlantılı veya etkileşim halindeki ürünleri, hizmetleri satın almanız, talep veya sipariş etmeniz halinde işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni (“Sözleşme”) kabul etmiş sayılırsınız. İşbu Sözleşme’de belirtilen şartları ve koşulları kabul etmiyorsanız, site içeriğini, buradaki ürünleri, hizmetleri, bağlantıları doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir amaç için kullanmamalısınız.

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme’nin şartları, sizinle EMAAR, EMAAR’ın bağlı ortaklıkları, ana şirketleri, ortak girişimleri ve ortak mülkiyet altındaki diğer kurumsal varlıklar ve/veya onların acenteleri, danışmanları, çalışanları ve yöneticileri (toplu olarak, “EMAAR”) arasındaki ilişkiyi yönetir ve web tabanlı şekilde yahut Apple App Store, Google Play App Store ve diğer kanallarda EMAAR tarafından sağlanan her nevi varlık, unsur ve içeriklerle ilgili platformlara, içeriklere ve/veya hizmetlere erişiminiz ve kullanımınız için geçerli olduğu şekilde uygulanır. EMAAR ve Kullanıcı, bireysel olarak “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. “kullanıcı” ve “siz” terimleri, yalnızca Platformlar’ı ziyaret ederek EMAAR içeriğini kullanan, EMAAR ürün veya hizmetlerini satın alan, bir EMAAR kullanıcı hesabı oluşturan (“hesap” veya “kullanıcı hesabı”) veya EMAAR aracılığıyla sağlanan herhangi bir içeriği kullanan yahut ürünü satın alan, sipariş veren, ön sipariş veren tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir.  

2. KAPSAM

İşbu Sözleşme, EMAAR’ın bu web sitesi, mobil uygulaması ve bunlar üzerinden erişim sağlanan EMAAR iş ortaklarına dair her nevi platform aracılığıyla teklif edilen satın alımları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, EMAAR ile Kullanıcı arasındaki karşılıklı ilişki için Taraflar’ın yükümlülüklerini ve haklarını belirler. 

3. KULLANICI HESABI

3.1. Kullanıcı, EMAAR hesap/hesaplarında veya platformunda ve/veya içeriğinde sunulan tüm hizmetlerden yararlanmak için bir EMAAR hesabı oluşturmalıdır. EMAAR ayrıca, hesabınızdan sipariş verilen veya satın alınan tüm ürün veya hizmetleri yasal olarak işleme koymak için sizden fatura bilgileri talep edebilir. Kullanıcı, EMAAR tarafından talep edilen kişisel bilgileri verirken üçüncü bir kişi olarak hareket etmemeli ve her zaman geçerli, eksiksiz, kesin ve doğru bilgilerini vermelidir. Verilerin korunmasına ilişkin detaylar için lütfen EMAAR’IN Veri Koruma Belgelerine ve Gizlilik Politikası’na bakınız.

3.2. Bir kullanıcı hesabı’na kaydolmak için,

(i) hesabınız için uygun bir kullanıcı adı ve şifre seçmeniz,

(ii) kayıt için geçerli şartları ve koşulları kabul etmeniz ve

(iii) EMAAR tarafından istenen diğer bilgileri sağlamanız gerekir. Kişisel bilgilerinizi, EMAAR Veri Koruma Kuralları ile Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaç ve kurallara uygun olarak işleyeceğiz ve muhafaza edeceğiz.

3.3. EMAAR, kendisine ait olan bu veya bununla bağlantılı tüm web sitelerini, platformlarını, mobil uygulamasını, bunlarda yer alan her nevi ürünü, hizmeti, haberi, yayını, raporu ve/veya içeriği kişisel kullanımınız için tasarlanmıştır.  

3.4. EMAAR içeriklerine, ürün veya hizmetlerine erişim için sahip olduğunuz veya olacağınız her nevi hesap bilgilerinizi, özellikle de özel şifrenizi; aileniz, arkadaşlarınız veya başkaları dâhil herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşamazsınız, devredemez, satamaz, kullandıramazsınız. Aksine kullanım, sipariş, satın alma ve diğer işlemlerden Kullanıcı şahsen ve tamamından olmak üzere tek başına sorumludur.

3.5. Kullanıcı veya üçüncü kişi, böyle bir yetkisiz kullanım için EMAAR aleyhinde herhangi bir iddiada bulunmayacak veya şikâyet hakkına sahip olmayacaktır. Kullanıcı hesabı’nı kullanan üçüncü kişiler, işbu Sözleşme kapsamında herhangi bir hakka sahip değildir, ancak kullanıcının işbu Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerine uymak zorundadırlar.

3.6. Hesabınıza yetkisiz erişim gerçekleştiğini tespit etmeniz durumunda, hesabınızı güvence altına almak adına gerekli güvenlik önlemlerini alabilmemiz için bizi derhal bilgilendirmelisiniz. Bu süreçte EMAAR, söz konusu hesabın meşru sahibi olduğunuzdan emin olmak için sizden bazı soruları cevaplamanızı isteyebilir. 

3.7. BUNUNLA BERABER, HESABINIZLA İLGİLİ OLARAK HİÇ BİR ŞEKİLDE ZİLYETLİK VEYA MÜLKİYET HAKKINA SAHİP OLMADIĞINIZI VE TÜM HAKLAR DÂHİL OLMAK ÜZERE BU HESAPLARIN EMAAR’a AİT OLDUĞUNU VE EMAAR LEHİNE HÜKÜM DOĞURACAĞINI KABUL VE BEYAN ETMEKTESİNİZ.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. Kullanıcı, bu sitede sunulan bilgi, ürün veya hizmetlerden yararlanırken bu Sözleşme’nin ön gördüğü şart ve usullere tabi olduğunu bilip kabul etmektedir. Buna göre bu site, Kullanıcı’nın, EMAAR tarafından konut vasfında taşınmaz satışında ön satış talep ve ön satış siparişlerinin oluşturulmasına ve bunların EMAAR’a iletilmesine yönelik olarak faaliyet ve yayın yapmaktadır.  

4.2. Kullanıcı, bu site üzerinden, sadece; EMAAR tarafından buna dair talep edilen gerekli bilgileri EMAAR’a ileterek ve ön sipariş formunu doldurmak suretiyle EMAAR’a sunarak, EMAAR tarafından inşa yahut imal edilen, edilmesi planlanan veya diğer kişilerle birlikte haret edilerek inşaa veya imal edilen yahut ettirilen, yahut inşası sipariş tarihinde tamamlanmış taşınmazlardan kendi adına ve hesabına yahut kendi adına başka bir kişi hesabına olması fark etmeksizin ön siparişte bulunabilmektedir. Söz konusu ön sipariş Borçlar Kanunu ve TKHK anlamında ayrık durumlar hariç olmak üzere, Kullanıcı tarafından ayrıca ve açıkça aksi belirtilmedikçe “süresiz öneriye davet” vasfındadır.  

4.3. Kullanıcı’nın bu site kapsamında oluşturacağı, aksini belirtmediği sürece, süresiz öneriye davet vasfındaki ön siparişi bu özelliklerinden ötürü muayyen bir taşınmaza dair olmayıp, ön siparişin EMAAR’a bu Sözleşmedeki şartlara uygun şekilde ulaşması halinde EMAAR tarafından Kullanıcı’yla iletişim kurularak Kullanıcı’ya mevcut veya müstakbel taşınmaz seçeneklerinden sunulması yani hukuken öneride bulunulması ile sürdürülür.

 4.4. EMAAR, Kullanıcı öneriye davet ve ön siparişlerine ancak uhdesinde uygun taşınmaz seçeneklerinin olması halinde öneride bulunarak dönüş yapacak olup Kullanıcı’nın her bir süresiz öneriye davetine öneride bulunulacak şekilde dönüş yapılmasına olanak olmayan durumlarda EMAAR bunu makul süre içinde Kullanıcı’ya bildirerek varsa bu ana kadar yapılan ödemelerin iadesi, öneriye davetin sonlandırılması yahut süresiz şekilde açık bir öneriye davet olarak listelenmesi tarafların mutabakatına tabidir.  

4.5. Kullanıcı, öneriye davette bulunmak için ve öneriye davetinin EMAAR tarafından işleme konulabilmesi için bu Site üzerindeki talep formunu tam ve doğru şekilde doldurmalı, EMAAR’ın site üzerinden veya harici şekilde yapacağı kimlik doğrulama uygulamaları başarı ile tamamlanmalı ve ön sipariş kapora bedeli ve kapora bedeli tahsiline dair ödeme hizmet sağlayıcı ücreti, sitenin ödeme alt yapısına entegre edilmiş / edilecek ödeme hizmet sağlayıcılar aracılığıyla EMAAR’a ön sipariş talebiyle birlikte transfer edilmiş olmalıdır.  Aksi durumda, EMAAR, öneriye davete cevap vermeme ve reddetme hakkını saklı tutar.

4.6. Kullanıcı’nın Site ve Sözleşme şartlarını tam ve doğru şekilde sağlaması, kimlik doğrulamanın sağlanması, öneriye davetini öneriye davet kapora bedeli ve kapora ödeme hizmet sağlayıcısı hizmet bedelini ödemiş şekilde EMAAR’a sunması şartlarıyla, EMAAR ön siparişe konu taşınmaz seçeneklerini detaylı şekilde kişiye özel bir katalog halinde Kullanıcı’ya sunar ve bunlara dair detaylı bilgilendirmeyi Kullanıcı’ya sağlar. Kullanıcı, EMAAR tarafından sunulan bu taşınmaz seçeneklerini öneri vasfında inceler ve bunlardan uygun bulduğunu, satın almak istediği taşınmazı belirleyerek makul süre içinde EMAAR’a yazılı şekilde bildirir. Kullanıcı’nın taşınmazı tespit ve satın alma beyanı önerinin kabulü vasfında olup,  taşınmazın vasfına ve durumuna bağlı olarak, bu kabule istinaden taşınmaz satış ve devir yahut ön ödemeli satış sözleşmesi yahut satış vaadi sözleşme ve işlemleri resmi şekilde yapılarak tamamlanır. Bu durumda Kullanıcı’nın kapora bedeli taşınmaz satış bedelinden mahsup edilerek, varsa kalan bedelin ödenme şekli ve şartları Taraflarca yazılı şekilde tespit edilir.

4.7. Kullanıcı, öneriye davet aşamasından başlayarak, taşınmaz satış sözleşmesini akdedilmesine kadar olan zaman zarfında, kendisine sunulan taşınmazlardan birini veya birkaçını satın almak zorunda olmayıp, herhangi bir aşamada öneriye davetini sonlandırma ve varsa bu ana kadar yapmış olduğu kapora ödemesinin iade edilmesini isteme hakkını haizdir. Kullanıcı’nın bu yönde bir talepte bulunması halinde kapora bedelinin ödenmesine dair hizmete ilişkin ödeme, hizmet sağlayıcı hizmet bedeli ve banka komisyonu düşüldükten sonra Kullanıcı’ya EMAAR tarafından 15 iş günü içinde iade edilir.  

4.8. EMAAR bu site üzerinden sadece kendisi tarafından inşa ve imal olunan sıfır veya ikinci el taşınmazların satışı amacıyla ön sipariş ve öneriye davet toplamakta olup herhangi bir suretle üçüncü kişi veya kurumlara ait başka taşınmazlara dair her ne suretle olursa olsun EMAAR tarafından bir ön sipariş, öneriye davet alınması veya satışa konu edilmesi söz konusu değildir.

5. SİTE VE HESAP KULLANIMI

5.1. Kullanıcı, ön sipariş veya öneriye davetini, EMAAR’ın yazılı izni olmaksızın, tamamen veya kısmen başkalarına nakledemez, kullandıramaz, devredemez.

5.2. Kullanıcı’lar hesaplarını, EMAAR veya EMAAR ile sözleşmesel ilişkiye giren üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde kullanmayacaktır.Tüm kullanıcı hesapları işbu Sözleşme’ye ve yasal mevzuata uygun olarak kullanılmalıdır.  

Kullanıcı’nın aşağıda sayılan eylemleri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili eylemler işbu Sözleşme’nin ihlali olarak kabul edilir ve kullanıcı, bu tür eylemlerin neden olduğu herhangi bir yasal ve cezai sorumluluğa ilaveten EMAAR ve üçüncü tarafa verdiği herhangi bir zarar, kayıp veya alacaktan tek başına sorumludur. EMAAR ayrıca, kendi hak ve iddialarının hiçbirine halel getirmeksizin, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın hesabınızı geçici veya kalıcı olarak askıya alabilir veya iptal edebilir.

(i) hileleri, otomasyon yazılımlarını (botlar), hack'leri, modları veya hizmeti, herhangi bir içeriği veya bilgi yahut formu değiştirmek için tasarlanmış üçüncü kişilere ait herhangi bir yazılımı oluşturmak veya kullanmak;

(ii) hizmetten, üründen, her nevi EMAAR içeriğinden veya bunların herhangi bir bölümünden herhangi bir ticari amaç için yararlanmak;

(iv) kullanıcı hesabı satın almak veya satmak; 
(vi) herhangi bir hizmet veya ürünün parçası olan dosyaları, ilgili hizmetlerin veya ürünlerin sahibi olan üçüncü taraflarca açıkça izin verilmeyen herhangi bir şekilde değiştirmek veya değiştirilmesine yol açmak

(vii) herhangi bir hizmete veya ürüne yetkisiz bağlantıyı kolaylaştırmak, oluşturmak veya sürdürmek dâhil bunlarla sınırlı olmaksızın (a) hizmet ya da ürünleri taklit eden ya da taklit etmeye çalışan herhangi bir yetkisiz sunucuya bağlanmak; ve (b) EMAAR tarafından açıkça onaylanmayan programları veya araçları kullanan herhangi bir bağlantı kullanmak;

(viii) herhangi bir yasa dışı faaliyeti planlamak veya bunlarla meşgul olmak;

(ix) robot hariç tutma başlıklarımızı (robot exlusion headers) veya EMAAR hesaplarını veya içeriğini sağlamak için veya kimlik doğrulama için kullandığımız teknik önlemleri atlamak veya EMAAR veya yüklenicilerinin altyapısına makul olmayan veya orantısız derecede büyük bir yük uygulamak;

(x) herhangi bir amaç için EMAAR hesaplarına veya içeriğine erişmek adına herhangi bir robot, örümcek veya otomatik araçları kullanmak;

(xi) EMAAR hesap(lar)ındaki veya içeriğindeki (herhangi bir sistem, ağ, politika, güvenlik bileşeni, kimlik doğrulama veya koruma önlemi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) güvenlik açıklarını araştırmak, taramak veya test etmek;

(xii) tek bir işleme yönelik olarak, kullanıcı’nın, EMAAR’dan, yüklenicilerinden veya aynı sisteme ait ödeme sistemi sağlayıcılarından tahsilat yaparak kullanıcı lehine haksız zenginleşmeye yol açabilecek herhangi bir eylemde bulunmak; 

(xiii) herhangi bir amaç için EMAAR hesap(lar)ını veya içeriğini (veya herhangi bir kısmını) satmak, ticaretini yapmak veya ticarileştirmek;

(xiv) EMAAR hesap(lar)ı veya içeriği tarafından sağlanan platformlar aracılığıyla reklam amaçlı, herhangi bir içerik veya reklam paylaşmak/yayınlamak;

(xv) EMAAR hesap(lar)ı veya içeriği tarafından sağlanan platformlar aracılığıyla, yasalar veya ahlak kurallarına aykırı herhangi bir içeriği, özellikle, örtülü veya açık bir şekilde, argo, kaba veya tehdit edici bir dil kullanarak, üçüncü taraflara, azınlıklara veya toplumun başka herhangi bir bölümüne saldırı veya rahatsız edici içerikleri paylaşmak, yayınlamak; (xvi) herhangi bir kişi ve ya kuruluş gibi davranmak ya da başka bir şekilde kendini yanlış tanıtmak;

(xvii) işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal eden başka bir hesaba bağlı bir hesabı kontrol etmek;

(xviii) herhangi bir telif hakkı ihlali veya diğer fikri mülkiyet ihlaline kalkışmak;

(xix) EMAAR (çalışanları, temsilcileri, hissedarları ve herhangi bir yüklenicisi dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın) veya içeriği ile ilgili yanlış, yalan, yanıltıcı veya karalayıcı bilgileri sağlamak/yaymak;

(xx) internet servis sağlayıcılarımız, yüklenicilerimiz, ödeme sistem sağlayıcılarımız, çözüm ortaklarımız ve diğer tedarikçilerimizden herhangi bir hizmeti kaybetmemize neden olabilecek herhangi bir eylemde bulunmak.

6. ERİŞİM 
6.1.
Ancak bir “gerçek kişi” iseniz ve 18 yaşında veya daha büyükseniz bir hesap açabilir, ön sipariş – öneriye davette bulunabilirsiniz.  

6.2. Şirketler, ortaklıklar ve diğer tüzel kişiliği haiz yasal veya ticari kurum ve kuruluşlar, kimlik ve yetkili temsilcilerini tevsik eden bilgi ve belgeleri ibraz ederek (dernek ve vakıflar dahil) bu site üzerinden kullanıcı hesabı açabilir ve öneriye davette bulunabilirler.  

6.3. EMAAR, sunduğu hizmetler gereği bazı kişileri veya bazı bölgelerde yerleşik kişileri, yasal veya organizasyonel engellerden ötürü, bu sitede kullanıcı hesabı açmaktan, ön sipariş-öneriye davet sunumundan tek taraflı şekilde men edebilir. İşbu Sözleşme’yi kabul ederek, bu kişi veya bölge bazında EMAAR’ın belirleyeceği veya uygulayacağı bireysel - bölgesel uygunluk şartlarını sağladığınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz. Herhangi bir zamanda EMAAR, yukarıdaki şartları yerine getirmeden bir hesap açtığınızı anlarsa, EMAAR hesabı askıya alma, iptal etme ve/veya silme haklarını saklı tutar. 

 6.4. EMAAR web sitelerinde, mobil uygulamalarında, platformlarında, sunulan her nevi içerik veya ürün veya hizmetlerin sürekli veya kesintisiz olarak kullanılabilirliğini garanti etmemektedir. EMAAR web sitelerinde, mobil uygulamalarında, platformlarında; bakım, onarım, değişim, yeni özellikler ekleme, ekipman/sistem arızaları, teknik sorunlar veya makul kontrolümüz dışında kalan veya makul şekilde öngörülemeyen nedenler veya bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir nedenden dolayı erişime kapatılabilir veya çalıştırılamayabilir. Ayrıca, EMAAR, EMAAR hesaplarına veya içeriğine erişimi reddetme, askıya alma, kilitleme, değiştirme veya iptal etme veya aşağıdakiler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nedenle diğer gerekli teknik önlemleri alma hakkını saklı tutar:

(i) işbu Sözleşme’nin ve yürürlükteki mevzuatın fiili veya olası ihlallerini icra etmek ve önlemek,

(ii) EMAAR hesaplarının ve içeriklerinin bütünlüğünü, istikrarını, itibarını ve güvenilirliğini korumak,

(iii) Kesin bir hüküm verilmesine gerek olmaksızın, herhangi bir davada veya açılması muhtemel bir davaya ilişkin savunma yapmak veya doğması muhtemel bir hukuki veya cezai sorumluluğu önlemek,

(iv) Mahkemelerin veya idari organların emirlerini yerine getirmek. Herhangi bir sebepten dolayı erişilemeyen veya çalışmayan EMAAR hesapları veya içerikleri için, EMAAR’nın herhangi bir yükümlülüğü olmayacağını kabul ve beyan edersiniz.

7. İŞLEMLER ve ÖN SİPARİŞ RED HAKKI 
7.1. EMAAR ve/veya EMAAR hesapları üzerinden ön sipariş vasfında bir öneriye davet için, uygulandığı ölçüde,

(i) aktif bir kullanıcı hesabı’na ve bağlantılı bir ödeme aracına sahip olmanız,

(ii) işbu Sözleşme ve EMAAR Kişisel Verilerin Korunması Politikaları, Gizlilik Politikası, Ön Bilgilendirme ve satış durumunda  Satış Sözleşmesi ve EMAAR veya EMAAR hizmet yahut ürünlerinin tedarikçisi/dağıtıcısı/üreticisi /aracısı tarafından sağlanan hizmetlere özgü kuralları kabul etmeniz ve bu kurallara riayet etmeniz, ve

(iii) bu amaç için EMAAR hesabında yer alan adımları takip ederek ürün için ödeme yaparak bir ön sipariş vasfında öneriye davetinizi tamamlamanız gerekmektedir.

7.2. Platformlar’dan ve/veya EMAAR hesaplarından verdiğiniz ön siparişlerin bu siteden sunulan hizmetler ve ürünler için hukuken uygun olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Ön siparişlerinizde her zaman değişiklik yapma hakkınız bulunmaktadır. Geçerli bir ön siparişin alınmasından sonra, EMAAR veya ilgili iş ortağı ön siparişinizin alındığını onaylamak için site SMS, telefon veya e-posta ile ön sipariş doğrulama ve/veya kimlik doğrulama amacıyla iletişim kurabilir. Bu iletişimler ön siparişinizin EMAAR tarafından kabul edildiği anlamına gelmemekte, yalnızca doğrulama amacına hizmet etmektedir.

7.3. EMAAR, aşağıdakiler dâhil fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla ön siparişi herhangi bir zamanda tek taraflı şekilde, bu sebeple her ne ad altında olursa olsun bir ödeme mükellefiyeti oluşmaksızın reddetme hakkını saklı tutar;

(i) ön siparişe uygun taşınmazın stokta bulunmaması veya geçici veya kalıcı olarak kullanılabilir olmaması,

(ii) herhangi bir sebeple ilgili ön siparişe dair satışı tamamlamanın mümkün olmaması,

(iii) sizin tarafınızdan sağlanan bilgilerin doğru olmaması,

(iv) hesabınızın askıya alması veya kısıtlamasını gerektiren hallerin ortaya çıkmış olması,

(v) ödeme sistemi sağlayıcısı tarafından ön ödeme – kapora iade hakkında olumsuz bildirim yapılması,

(vi) İşbu Sözleşme ya da yürürlükteki mevzuat veya eşitlik ilkesi uyarınca siparişin reddedilmesi için başka sebeplerin varlığı. 
 
8. ÖN SİPARİŞ ÖDEMESİ

8.1. Ön sipariş kapora bedelini, Site üzerindeki ödeme seçeneklerinden birini tercih ederek, kredi kartı, banka kartı, mobil ödeme yöntemleri ve diğer ödeme seçenekleri gibi mevcut ödeme yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yapabilirsiniz. Ödeme araçlarının mülkiyeti ve/veya bu Sitede sunulan hizmetlerde kullanılmasına dair sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

8.2. EMAAR, ön sipariş ödemelerinin kabulüne dair, yaşanabilecek teknik zorluklar veya başka sebeplerden dolayı belirli ödeme yöntemleri ile yapılan ödemeleri ve bunlara bağlı ön siparişleri tek taraflı şekilde reddetme hakkına sahiptir. Mevcut ödeme yöntemleri ve geçerli şartlar ve koşullar (örneğin teknik ve usule ilişkin kurallar), tamamen kendi takdir yetkisinde olmak üzere, EMAAR tarafından belirlenir. EMAAR, önceden bildirmeksizin, mevcut ödeme yöntemlerinin ve geçerli şart ve koşulların kapsamını ve özelliklerini istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.

8.3. Kullanıcı, seçilen ödeme yönteminin şartlarına ve koşullarına riayet etmekte tek başına sorumludur. EMAAR, kullanıcı hesabı ile yapılan veya yapılamayan herhangi bir ödemeden sorumlu tutulamaz. 

8.4. Ön sipariş ödemesine dair Kullanıcı tarafından EMAAR’a veya ödeme hizmet sağlayıcısı konumundaki üçüncü kişiye sağlanan verilerin doğruluğundan, güncelliğinden, tamlığından ve bu verilerden veya işlemlerden kaynaklanan diğer önemli veya önemli olmayan sorunlardan, kayıplardan, zararlardan, vb. tamamen Kullanıcı sorumludur. 

9. KULLANICI HESABI

9.1. Platformlar üzerinden edineceğiniz Kullanıcı hesabı ve buna bağlı içerik, varlık ve araçlar size başka platformlarda bir hak veya yetki sağlamayabilir. Özelliklerine göre süreye tabi olabilen kullanıcı hesabı ve buna bağlı içerikler ilgili sürenin bitiminden sonra silinebilir veya yok olabilir. 1 sene boyunca kullanılmayan Kullanıcı hesaplarının kapatılması veya silinmesi yetkisi EMAAR’a aittir. Bu şekilde kapatılan veya silinen kullanıcı hesaplarının aktive edilmesi talep edilirse, teknik olarak buna imkan bulunması halinde, aktivasyon talebinin kabulü veya reddi yetkisi EMAAR’a aittir.  

9.2. Kullanıcı, Platformlarda oluşturduğu kullanıcı hesabını açıkça izin verilen kullanımları dışında devretmemeyi, satmamayı, ödünç vermemeyi, kiralamamayı veya elden çıkarmamayı kabul eder. EMAAR, kullanıcı hesabına veya bu siteye dair sunduğu hizmetleri veya içeirkleri bu siteden veya kullanıcıya elektronik ortamda duyurarak herhangi bir zamanda tek taraflı şekilde değiştirme hakkına sahiptir. 

9.3. Kullanıcı, kullanıcı hesabının kullanımından ötürü ödeme sistemi sağlayıcısının hizmetlerinden, sistemlerinden, altyapısından ve işlemlerinden, ödeme işleminin tamamlanmasından veya sizin ve ödeme sistemi sağlayıcısı arasındaki herhangi bir sorundan EMAAR’ın sorumlu olmayacağını kabul eder. Kullanıcı ve ödeme sistemi sağlayıcısı arasındaki bir işlemden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir iddia, şikâyet veya anlaşmazlık EMAAR'a karşı öne sürülemeyecektir.  

9.4. Sitede, ödeme cihazlarınızın bilgilerinin şifrelenmesi için güvenli işlem teknolojisi kullanmaktadır.  Bu tür bir şifreleme teknolojisi, yetkisiz üçüncü taraflarca kart bilgilerinizin elde edilme riskini makul ölçüde azaltır. Ayrıca, ödeme yapmak için kredi kartı veya çevrimiçi POS cihazı kullandığınızda, ödeme cihazına ait bilgilerinizi saklamamanız gerekmektedir.

10. FİKRİ MÜLKİYET  

10.1. Bu sitedeki her nevi metin, grafik, kullanıcı ara yüzleri, görsel ara yüzler, yazılım, kaynak kodu, API, fotoğraflar, sesler, müzik, videolar, etkileşimli özellikler, ticari markalar, logolar ve bunların düzenlemeleri dâhil olmak üzere tüm platformlar ve EMAAR kullanıcı hesaplarının içeriği ve/veya hizmetler EMAAR’a aittir veya EMAAR’nın koruması altındadır ve yürürlükteki fikri mülkiyet yasaları ve/veya yürürlükteki diğer mevzuat tarafından korunmaktadır.

10.2. Kullanıcı hesabınız üzerinden veya bunun dışında bu sitedeki herhangi bir bilgi, veri veya içeriği herhangi bir amaç için kopyalamamayı, değiştirmemeyi, ödünç vermemeyi, satmamayı, kiralamamayı, lisanslamamayı, indirmemeyi, işlememeyi, çoğaltmamayı, dağıtmamayı, iletmemeyi, yayınlamamayı, görüntülememeyi, türevi işler oluşturmamayı veya bu içerikten herhangi bir amaç için yararlanmamayı kabul etmektesiniz.

10.3. Bu site içeriğini ve/veya hizmetlerini, EMAAR içeriğine izin verilen erişim dışında veya işbu Sözleşme ya da yürürlükteki mevzuata aykırı herhangi bir amaç için kullanamazsınız.  İşbu Sözleşme kapsamında (Gizlilik Politikası dâhil) izin verilmedikçe, EMAAR'nın yazılı onayı olmadan, tamamen veya kısmen içerik ve/veya hizmetleri kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, dağıtamaz, tercüme edemez, ters mühendisliğe konu edemez, kaynak kod türetemez, değiştiremez, parçalara ayıramaz, birleştiremez, türevi eserler oluşturamaz veya bunlardan herhangi bir tescilli bildirimi veya etiketi kaldıramazsınız.

11. SORUMSUZLUK BİLDİRİMİ BU SÖZLEŞME UYARINCA TARAFINIZA SUNULAN İÇERİK, ÜRÜN VEYA HİZMETLER, TİCARETE UYGUNLUK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK,; MÜLKİYET VEYA İHLALDEN ARİLİK GİBİ GARANTİLER VE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HİÇBİR AÇIK YA DA ZIMNİ GARANTİ VERİLMEDEN, "OLDUĞU GİBİ" VEYA "MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE"  SİZİN KULLANIMINIZA SUNULMAKTADIR.  EMAAR, İÇERİK, ÜRÜN VEYA HİZMETE SİZİN TERCİH ETTİĞİNİZ ZAMANLAR VEYA LOKASYONLARDA ERİŞECEĞİNİZİ; HİZMETİN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI, ARIZALARIN DÜZELTİLECEĞİNİ VEYA SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETLERİN VİRÜSLERİNDEN VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERDEN BAĞIMSIZ OLDUĞUNUN GARANTİSİNİ VERMEZ. SİZ VE EMAAR ARASINDAKİ BÜTÜN İLİŞKİ, MÜNHASIRAN (GİZLİLİK POLİTİKASI DA DÂHİL) İŞBU SÖZLEŞME'DE DÜZENLENMİŞ OLUP ÖNERİYE DAVETİNİZİ TAKİBEN ÖNERİNİN KABULE KONU OLMASI HALİNDE BUNA İSTİNADEN DÜZENLENEN SÖZLEŞMELER DE BU İLİŞKİNİN BİRER PARÇASIDIR. EMAAR, SİTEYE ENTEGRE EDİLEN TEDARİKÇİ HİZMETLERİNDEN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİR.  
 DÖNEMSEL VEYA KALICI OLARAK, EMAAR’IN BAZI HİZMET YAHUT İÇERİKLERİNİN KULLANIMI İÇİN ABONELİK GEREKEBİLİR. BÖYLE BİR İÇERİĞİ İNDİRMENİZ VEYA SATIN ALMANIZ DURUMUNDA, BU ABONELİKTEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR SORUNDAN, EMAAR’IN DOĞRUDAN SORUMLU OLMAYACAĞINI KABUL EDERSİNİZ. AYRICA, EMAAR İLGİLİ YASALAR VE YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA ABONELİKTEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİR.  12. SORUMLULUK SINIRLAMASI EMAAR, SÖZLEŞMEDEN, HAKSIZ FİİLDEN YA DA ÖZEN SORUMLULUĞUNDAN KAYNAKLANIP KAYNAKLANMADIĞINA BAKILMAKSIZIN, BU SÖZLEŞME’DEN KAYNAKLANAN YA DA BU SÖZLEŞME’YE BAĞLI OLARAK DOĞAN, HİÇ BİR ÖZEL, DOLAYLI, TESADÜFİ, CEZAİ ZARARLARDAN, CEZAİ TAZMİNATTAN, KAR KAYBINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARARDAN, BUNLARIN DOĞMA İHTİMALİNE KARŞI BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE SORUMLU DEĞİLDİR.  YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, KULLANICI, EMAAR’IN HER NEVİ TOPLAM YASAL VEYA SÖZLEŞMESEL SORUMLULUĞUNUN AZAMİ MİKTARININ ÖN SİPARİŞ KAPORA BEDELİNİN YARISINI AŞMAYACAĞINI KABUL EDER. BU SINIRLAMA DAVA KONUSUNA VEYA HUKUKİ SEBEBE BAKILMAKSIZIN UYGULANACAKTIR.

13. ÜÇÜNCÜ TARAF ÖZELLİKLERİ

EMAAR, sitesine veya hizmetlerine herhangi bir üçüncü kişiye ait siye, uygulama veya reklam üzerinden ulaşmanız halinde, ilgili üçüncü tarafa ait platformun kullanımı veya burada sağlanan erişimden ötürü doğabilecek tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. 

14. GÜNCELLEMELER EMAAR,

İşbu Sözleşme’yi, Gizlilik Politikası’nı veya EMAAR’nın belirli içerik, ürün veya özelliklerine uygulanan şartlar ve koşulları zaman zaman, tamamen veya kısmen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir amaç için değiştirebilir veya aynı şekilde bunlara ilişkin yeni şart ve koşullar uygulayabilir (toplu olarak “güncellemeler”). Kural olarak, güncellenen şartlar ve koşullar EMAAR hesaplarında veya platformlar’ında paylaşılacak ve duyuru tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Ancak, bazı güncellemeler farklı yöntemlerle dikkatinizi çekebilir (örneğin, ürünü kullanımınız sırasında ortaya çıkan pop- up'lar), bu güncellemeler, bu tarihten hemen sonra yürürlüğe girer. Güncellemeler yapıldıktan sonra EMAAR içeriğine veya ürünlere erişmeye veya onu kullanmaya devam ederek, gözden geçirilmiş sürümler ve güncellemeler’i kabul etmiş sayılırsınız. Herhangi bir güncellemeye dikkat etmek yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. 

15. MÜCBİR SEBEP EMAAR,

doğal afetler, grev, salgın hastalık, iş durdurma, yürürlükteki herhangi bir yasa, düzen, hükümet eylemleri, direktifler, kararlar veya yerel veya yabancı yetkililerin uygulamaları, terör eylemleri, yangın, sel, deprem, savaş, isyan veya sivil kargaşa, ekipmanlarda arıza, internet bağlantısı, altyapı ya da herhangi bir tesis ya da herhangi bir kıtlık ya da EMAAR’ın makul kontrolünün ötesindeki sebeplerle herhangi bir yükümlülüğün yerine getirmemesi veya hizmet vermemesinden sorumlu değildir. 

16. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir şart, koşul veya hükmünün geçersiz, hukuka aykırı veya herhangi bir şekilde uygulanamaz olması halinde, söz konusu şart, koşul veya hükümler işbu Sözleşme’de bulunan diğer hükümlerin veya diğer belgelerin geçerliliğini, yasallığını veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Taraflar, uygulanabilir olduğu ölçüde, geçersiz veya hukuka aykırı hükümlere ilişkin, aynı ticari etkiye sahip ikame hükümleri kabul etmek için tüm makul çabayı gösterecektir.

17. DEVİR

Kullanıcı, işbu Sözleşme altındaki haklarını veya yükümlülüklerini, öneriye davetini, ön siparişini, EMAAR’ın önceden yazılı izni olmadan üçüncü tarafa tamamen veya kısmen nakil yahut devir edemez. Bu Bölüm uyarınca herhangi bir devir durumunda devralan, Kullanıcı’nın yerine geçecektir.  EMAAR, işbu Sözleşme’yi veya işbu Sözleşme kapsamında sağlanan haklarını veya yetkilerini veya borçlarını veya yükümlülüklerini tamamen veya kısmen herhangi bir üçüncü tarafa devretme konusunda serbesttir.

18. TEBLİGATLAR

İşbu Sözleşme kapsamında aksi belirtilmedikçe, Sözleşme tahtında EMAAR'a iletilmesi istenen veya teslim edilmesine izin verilen herhangi bir tebligat veya diğer mesaj, yazılı şekilde ve Türkçe olacaktır ve EMAAR, adresini platformlarda veya başka şekillerde değiştirerek herhangi bir bildirimde bulunmadıysa, tebligat iş günlerinde makbuz ile birlikte alındığında, aşağıda belirtilen iletişim bilgilerine uygun şekilde teslim edilmiş sayılacaktır.  E-posta adresi: info@emaar.com.tr Telefon numarası: +90 (216) 547-1730 Adres: Ünalan Mahallesi, Libadiye Caddesi No: 82F Kat 1 Üsküdar, 34700, İstanbul / TÜRKİYE

19. TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ 

İşbu Sözleşme, Taraflar arasında bir işveren-işçi veya kurum ilişkisi, lisans, satım yahut bir ortaklık veya bir ortak girişim kurulduğu şeklinde yorumlanamaz.

20. FERAGAT EMAAR’ın

işbu Sözleşme uyarınca herhangi bir yetkisini, hakkını, imtiyazını ya da kanun yolu uygulamasını hayata geçirmekte hataya düşmesi veya gecikmesi, bu yetki, hak, imtiyaz ya da kanun yolundan feragat ettiği anlamına gelmez ve bu tür herhangi bir yetkinin, hakkın, imtiyazın veya hukuk yolunun kısmen uygulanması, diğer yetki, hak, ayrıcalık veya kanun yolunun uygulanmasını engellemez. Bir feragat iddiası, bir hak, imtiyaz ya da kanun yolundan feragat edildiği, EMAAR adına usulüne uygun olarak yürütülen ve teslim edilen bir yazılı belgede açıkça belirtilmemişse EMAAR, işbu Sözleşme’den doğan herhangi bir iddiadan veya bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yetki, hak, ayrıcalık veya kanun yolundan feragat etmiş sayılmayacaktır ve bu tür bir feragat, geçerli bir özel durum için verilmesi haricinde herhangi bir etkiye sahip olmayacaktır.

21. KESİN DELİL

Taraflar, EMAAR’ın ticari defterleri ve EMAAR sistemi tarafından üretilen diğer elektronik kayıtların, Taraflar arasındaki herhangi bir anlaşmazlıkta kesin delil olarak kabul edileceğini kabul ederler.

22. GEÇERLİ HUKUK ve ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ  

İşbu Sözleşme, kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır.  
İşbu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir iddia, ihtilaf veya anlaşmazlığın hallinde, münhasıran İstanbul Merkez (Çağlayan) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.  HİZMETİ KULLANARAK VE PLATFORMLAR’A ERİŞEREK, İŞBU KULLANICI SÖZLEŞMESİ’Nİ OKUDUĞUNUZU VE KABUL ETTİĞİNİZİ, HER BİR WEB SİTESİ, HİZMET YAHUT İÇERİK İÇİN BUNLARIN MÜNFERİT GİZLİLİK POLİTİKALARINA UYMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ VE HTTP://WWW.EMAAR.COM.TR ADRESİNDE YER ALAN GİZLİLİK POLİTİKAMIZI ANLADIĞINIZI VE KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN EDERSİNİZ.